Förskoleklass

På Funbo skola finns det två förskoleklassgrupper FA och FB. 

Kalender och schema för fklassen

 

Vi arbetar bland annat i projektform där vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande.

Vi arbetar med förberedande svenska genom Bornholmsmodellen. Den grundläggande matematiken stärks genom bland annat spel, matematiksagor, praktiskt och laborativt material samt läromedlet Favoritmatematik. Vi kartlägger alla förskoleklasselever utifrån Skolverkets material Hitta matematiken och Hitta språket i svenska och matematik.

Rörelse främjar vi genom utelek och rörelselekar som är ett självklart inslag flera gånger om dagen.

Varje läsår åker vi på olika studiebesök så som exempelvis besök på brandstation, teater och stadsbiblioteket.

I vår verksamhet värdesätter vi den fria leken och ser att den stärker det sociala samspelet, konflikthantering, den språkliga förmågan, fantasin, rumsuppfattning, turtagning, självständighet, hänsynstagande mm.

Det sociala samspelet är viktigt och vi strävar efter att barnen ska bli självständiga och trygga i gruppen och ta hänsyn till varandra och vuxna. Alla barn i förskoleklass ingår i en faddergrupp tillsammans med åk 2 på skolan. Det innebär att två eller tre barn från förskoleklassen bildar en grupp med två eller tre barn i åk 2. Dessa grupper träffas regelbundet och spelar spel och leker med varandra.

Skoldagen börjar 8:10 och avslutas klockan 13:00 alla dagar förutom onsdagar och torsdagar då vi slutar 13:40.

 

 

Elev och lärare använder ipad i klassrummet

Uppdaterad: