Förskoleklass

På Funbo skola finns det två förskoleklassgrupper FA och FB. 

Kalender och schema för fklassen

Vi arbetar med förberedande svenska genom Bornholmsmodellen, Nya språket lyfter samt alfabetslekar. 

Den grundläggande matematiken stärks genom bland annat spel, matematiksagor, en egentillverkad sifferbok samt mattemosaikmaterialet.

Varje läsår åker vi på olika studiebesök t.ex. Biotopia och Bror Hjorts hus och vi besöker också olika teaterföreställningar som vi blir inbjudna till. 

Barn och pedagog i gräset tittar efter småkryp i vit bytta med vatten

I vår verksamhet värdesätter vi den fria leken och ser att den stärker det sociala samspelet, konflikthantering, den språkliga förmågan, fantasin, rumsuppfattningen, turtagandet, självständigheten, hänsynstagandet  m.m. 

Det sociala samspelet är viktigt och vi strävar efter att de ska bli självständiga och trygga i gruppen och ta hänsyn till varandra och vuxna.  Alla barn i förskoleklassen har en fadder i årkurs 3. 

Skoldagen börjar kl 8.10 för samtliga barn i skolan och avslutas kl 13.00 därefter vidtar fritidsverksamheten.

Elev och lärare använder ipad i klassrummet

Uppdaterad: