FA och FB

Hej och välkomna till förskoleklass!  

Förskoleklassen är delad i två grupper med två lärare och tre resurser. Detta läsår har vi 23 elever i vardera klass. Vi som arbetar i klasserna är: Christina Dolk, Lena Moberg, Dulama Daoud, Maja Österman och Yvonne Rydstedt. 

Förskoleklassen är tänkt som en brygga mellan förskolan och skolan och ska ge en bra start inför årskurs 1. Vi kommer att arbeta mycket med förberedande läsinlärning, där vi tränar fonologisk medvetenhet genom t.ex. Bornholmsmodellen. Vi arbetar även med laborativ matematik och i boken Favoritmatematik.  

Allra störst vikt lägger vi på den sociala biten och att få fungerande grupper med fina relationer mellan både barn och vuxna.  

Vi har en fantastisk miljö precis utanför klassrummen och använder oss mycket av utomhuspedagogik. Vi tror på att få in naturen och närmiljön som en naturlig del i undervisningen.  

Har ni fått plats hos oss till hösten 2024?

Vad roligt att ni ska börja hos oss! Ni kommer få ett brev med olika typer av information. Men här är några viktiga datum att notera redan nu:

Besöksdag: Ni och ert barn är välkomna att komma och besöka oss den 4/6 kl 8.30-9.45. Vi träffas på skolgården och efter en presentation så delar vi upp oss där eleverna går in i sina klasser och rektor tillsammans med alla vårdnadshavare går iväg och har ett föräldramöte i matsalen. Vill man besöka skolgården innan och lära känna miljön är ni välkomna redan  efter inringning 8.10.

Fritids: Ni är välkomna att söka fritidsplats hos oss. Glöm inte att båda vårdnadshavarna behöver bekräfta erbjudande om plats för att en plats ska reseveras. Eleverna är välkomna från 1/8.

Skola och fritids stängt: Vi stänger för planering 15-16/8.

Skolstart: Vi börjar 20/8 kl 8.10.

Särskild överlämning: Har ditt barn behov av mycket extra anpassningar eller särskilt stöd? Vi vill gärna veta så vi kan möta upp ditt barn så bra som möjligt. Ta gärna kontakt med oss så bokar vi in ett möte under den 10/4 eller 22/5.

Rektor Anna Carlén: 0187276565, anna.carlen@uppsala.se

Välkomstbrev skickades hem under vecka 17. Se brevet här Välkomstbrev 2024.pdf (PDF, 8 MB)

-------------------------------------------------------------------------

Tidigare publikationer: Under besöksdagen 2022 så visades en film från ugglan Fugglo som filmat lite runt på skolan (miljöerna ändras lite inför varje ny skolstart). Den finns att se här nedan:

 

Välkomna!

Christina Dolk

Lärare

Lena Moberg

Lärare

Maja Österman

Fritidshem/resurs

Yvonne Rydstedt

resurs

Dulama Daoud

Fritidshem/resurs
Uppdaterad: