FA

På Funbo skola finns en förskoleklass på 27 elever.

Kalender och schema för fklassen

Vi arbetar bland annat i projektform där vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande.

Vi arbetar med förberedande svenska genom Bornholmsmodellen. Den grundläggande matematiken stärks genom bland annat spel, matematiksagor, praktiskt och laborativt material samt läromedlet Favoritmatematik. Vi kartlägger alla förskoleklasselever utifrån Skolverkets material Hitta matematiken och Hitta språket i svenska och matematik.

Rörelse främjar vi genom utelek och rörelselekar som är ett självklart inslag flera gånger om dagen.

Varje läsår åker vi på olika studiebesök så som exempelvis besök på brandstation, teater och stadsbiblioteket (när restriktioner tillåter).

I vår verksamhet värdesätter vi den fria leken och ser att den stärker det sociala samspelet, konflikthantering, den språkliga förmågan, fantasin, rumsuppfattning, turtagning, självständighet, hänsynstagande mm.

Det sociala samspelet är viktigt och vi strävar efter att barnen ska bli självständiga och trygga i gruppen och ta hänsyn till varandra och vuxna. Alla barn i förskoleklass ingår i en faddergrupp tillsammans med åk 2 på skolan. Det innebär att två eller tre barn från förskoleklassen bildar en grupp med två eller tre barn i åk 2. Dessa grupper träffas regelbundet och spelar spel och leker med varandra.

Skoldagen börjar 8:10 och avslutas klockan 13:20 alla dagar.

Elev och lärare använder ipad i klassrummet

Vad roligt att ni hittat till oss och visat intresse i Funbo skola.
Är du sugen att börja hos oss? Vill du kika lite hur det ser ut? Gå gärna in och titta på filmen som gjordes inför skolvalet 2021 och som uppdaterats en aning inför 2022 (en del miljöer kan komma att ändras inför skolstart):

Till blivande förskoloklass hösten 2022:

Här är informationsbrevet som är hemskickat inför skolstart ht 2022. Tryckfelsnisse var i farten angående dag för föräldramötet, alla är välkomna måndag 16 maj.

Funbos informationsbrev 2022.pdf (PDF, 126 KB).

Under besöksdagen så visades en film från Fugglo som filmat lite runt på skolan. Den finns att se här nedan:

Det är viktigt att vi får in alla blanketter i god tid innan eleverna börjar hos oss. Kom gärna förbi eller lägg på lådan. OBS! Modersmålsundervisning behöver anmälas under maj.

Sommaruppgift och första skoldagen:

Sommaruppgift 22.png

Brev första skoldagen ht 22.png

Välkomna!

Uppdaterad: