Elevhälsa

Anders Ekegärd

Rektor

Sara Bagge

Biträdande rektor, lärare
Adju. adjunkt vid Uppsala universitet

Jesper Wanler

Skolpsykolog

Jakob Ahlund

Kurator

Skollogoped

Madelene Norman

Monica Hellsten

Speciallärare
Uppdaterad: