Elevhälsa

Anders Ekegärd

Rektor

Isabelle Enedahl

Skolpsykolog

Kurator

Jakob Ahlund

Sara Bagge

Lärare sva, spec och stf rektor
Adju. adjunkt vid Uppsala universitet
Uppdaterad: