Elevhälsa

Anders Ekegärd

Rektor

Tove Blomqvist

Skolpsykolog

Kurator

Jakob Ahlund

Sara Bagge

Lärare sva, spec och stf rektor
Adjungerad adjunkt vid Uppsala universitet
Uppdaterad: