Fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap.

Läs mer om Fritids

Elevhälsa

Vi arbetar med att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt för alla elever.

Läs mer om Elevhälsa

Aktuellt