Funbo skolas läxpolicy

Det finns inga lagar eller regler om läxor. Lärare och rektorer avgör om och i sådana fall hur man vill arbeta med läxor. Läxor kan inte ersätta den lärarledda undervisning som eleven har rätt till.

Barn och ungdomar behöver tid för vila och återhämtning. I längden är en balans mellan skola och fritid med stor sannolikhet positivt för elevernas kunskapsresultat och motivation. Därför är det viktigt att de läxor som ges har potential att utveckla elevernas kunskaper i en omfattning som står i proportion till den tid som eleverna lägger ner på läxorna.

Vad säger forskningen om läxor

Det är lika viktigt att följa upp läxorna som det är att förbereda eleverna inför dem. När lärare kommenterar och följer upp läxorna bekräftar det elevernas ansträngningar. Det visar en rad läxforskare i olika studier.

Elever upplever att läxorna är meningslösa att göra om de inte får någon återkoppling från sin lärare. En genomtänkt uppföljning kan också ha andra positiva effekter. En nordisk undersökning kom fram till att det är mer gynnsamt för elevernas lärande att få diskutera läxorna än få tillbaka dem rättade. När läxans innehåll ligger till grund för en fördjupad diskussion och bearbetning i klassrummet har det en motiverande effekt.

På Funbo skola har vi följande checklista för läxor som bygger på Skolverkets rekommendationer

  • Läxan behöver hänga ihop med den pågående undervisningen.
  • Förklara läxan så att alla elever förstår vad de ska göra och varför.
  • Ge läxan med rimlig framförhållning
  • Se till alla elever har tillgång till material eller andra yttre förutsättningar
  • Berätta hur läxan kommer att följas upp.
  • Följ upp läxan, gärna genom att diskutera den i klassrummet.

Våra ordinarie läxor

Åk 1-3:  Läsläxa och huvudräkningsläxa samt i åk 3 även engelskaläxa.

Vid ledighet

Föräldrarna ansvarar för att hjälpa sina barn att göra de uppgifter som klassen har arbetat med. Läraren förbereder enligt "Uppdraget under ledighet" och som lämnas in när eleven är tillbaka. Läxor och ett urval av uppgifter som gjorts kan också komma att skickas hem efter ledigheten.

Vid sjukdom

Föräldrar tar kontakt med läraren och stämmer av beroende på antal dagar hemma, och eventuellt hämta skolarbete eller ber annan elev att ta hem.

Studiestöd
Studiestöd erbjuds men ser lite olika ut för klasser och årskurser, tala med din klasslärare om behov av studiestöd och när det erbjuds.

Uppdaterad: