Klass 2B

Vi är 19 stycken glada och nyfikna elever, 10 pojkar och 9 flickor.

Vi har idrott med Made Larsson i Almunge skola och musik med Margit Borgström.

Vi arbetar både  i klassrummet och laborativt på skolgården. Vi går också gärna ut i skogen.

Klätterställning utanför skolan

Här kan du läsa kunskapskraven för årskurs 2 (PDF, 127 KB)
(Detta är en konkretisering av Skolverkets kunskapskrav).

 Med vänlig hälsning

Jessica Flodberg

18 augusti 2017