3A och 3B

Hej och välkomna till åk 3.

Detta läsår har vi 41 elever i åk 3. I klass 3A är det i nuläget 21 elever och i 3B är det 20 elever. Vi som arbetar i klasserna heter: Petra Vällfors, Kerstin Roshed, Kristoffer Karlsson och Ebba 

I svenska använder vi oss bland annat av läromedlet ABC-klubben, Nyckeln till skatten. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering.

Vi arbetar även med materialet ”Klara svenskan”.

Vi använder Favorit matematik, ett basläromedel i matematik som har en tydlig struktur. Eleverna arbetar tillsammans men ändå differentierat.

I No och So i åk 3 arbetar vi bland annat med forntiden, kroppen och Uppland.

I samtliga ämnen arbetar vi både teoretiskt och praktiskt och arbetar både utomhus och inomhus. Vi arbetar regelbundet med kamratskap och värdegrund.

Vi har idrott och slöjd i Almunge på tisdagar, dit vi åker buss.

Vi kommer under läsåret göra flera spännande utflykter bland annat till Uppsala.

Nationella prov

Eleverna ska genomföra de nationella proven i svenska och matematik under den period som är bestämt av Skolverket. De provperioder som är bestämda kan inte flyttas. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför det bestämda tidsintervallet.

OBS! Ingen ledighet beviljas under provperioden, inte heller innan då eleverna förbereds för att ges bästa förusättningar och möjligheter att lyckas.

11 mars -- 17 maj 2024 (svenska och matematik)
Läs gärna mer hos Skolverket

Petra Vällfors

Lärare

Kerstin Roshed

Lärare

Kristoffer Karlsson

Lärare i fritidshem & idrott
Uppdaterad: