3A och 3B

Hej och välkomna till åk 3!

Vi har 20 elever i varje klass och vi som arbetar i klasserna heter: Pia Wijnvoord, Lena Moberg, Kristoffer Karlsson och Abdi Salaad.

I svenska använder vi oss bland annat av läromedlet ABC-klubben, Nyckeln till skatten. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. 

Vi använder Favorit matematik, ett basläromedel i matematik som har en tydlig struktur. Eleverna arbetar tillsammans men ändå differentierat.

I årskurs 3 arbetar vi bland annat med forntiden, kroppen och Uppland. 

Vi har idrott och slöjd i Almunge på tisdagar dit vi åker buss. 

Nationella prov

Eleverna ska genomföra de nationella proven i svenska och matematik under den period som är bestämt av Skolverket. De provperioder som är bestämda kan inte flyttas. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför det bestämda tidsintervallet.

OBS! Ingen ledighet beviljas under provperioden, inte heller innan då eleverna förbereds för att ges bästa förusättningar och möjligheter att lyckas.

13 mars -- 17 maj 2022 (svenska och matematik)

Pia Wijnvoord

Lärare

Lena Moberg

Lärare
Uppdaterad: