Skolbyte och skolval

Vad roligt att du är intresserad av Funbo skola!

Det är Antagningsenheten som sköter all skolplacering så ni behöver följa Uppsala kommuns process vid ett nytt skolval. Både när det gäller val till förskoleklass eller byte mellan skolor.

Inför skolvalet 2023:

Du ska söka skolplats för ditt barn i skolvalet 11-31 januari 2023 om:

  • ditt barn ska börja i förskoleklass till hösten. Kika gärna på vår sida för att läsa mer om hur vi jobbar i förskoleklass på Funbo skola.
  • ditt barn går sista årskursen i en skola där nästa årskurs (4, 6 eller 7) inte finns.
  • ditt barn flyttar till Uppsala kommun och ska börja skola hösten 2022.
  • ditt barn önskar byta skola inom Uppsala kommun.
  • Ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller 6 år. Kommunala grundskolor i Uppsala erbjuder inte yngre barn plats i förskoleklass.

Sök skola i e-tjänsten Mitt skolval
Du som är vårdnadshavare söker skolplats för barnet i e-tjänsten Mitt skolval. Det gäller även om barnet redan står i kö till en fristående skola nästa läsår. Nytt för i år är att du kan söka en eller obegränsat antal skolor.

När skolvalet startar får du ett brev med information om skolvalet. För att logga in och göra ansökan behöver du bank-id. Har barnet två vårdnadshavare måste båda bekräfta ansökan i Mitt skolval.

Du kan se och följa din ansökan under hela ansökningsperioden i Mitt skolval.

Besked om placering lämnas senast 10 mars 2023 i Mitt skolval. I skolvalet gäller direktplacering. Därmed har du fått din plats.

Du kan ansöka om byte i skolvalet 22-31  mars 2023 i e-tjänsten Mitt skolval. Tänk på att: gör du ett byte i skolvalsperioden och får plats på sökt skola mister du den ursprungliga skolplatsen till höstterminen.

Sök skola i e-tjänsten Mitt skolval 

Läs mer och/eller se en film över hur skolvalet går till.

Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola och förskoleklass.

Du kan också få hjälp av Kontaktcenter i Stadshuset på Stadshusgatan 2. Till exempel hjälp med att hitta skola, ansöka om skola och fritidshem och ändra inkomstuppgift.


Telefon:
0771-727 001, menyval 3 för grundskola, menyval 2 för fritidshem, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30.
E-post:
antagning.grundskola@uppsala.se
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola
753 75 Uppsala

Uppdaterad: