Fritids mål

 

Fritids är ett komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Pingisbord med racket och gungbräda

Vårt mål är att erbjuda barnen en aktiv och meningsfull fritid. Vi har en del styrda aktiviteter, men också utrymme för spontant skapande utifrån barnens önskemål.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga. Vi strävar efter att de tillsammans med oss ska utvecklas socialt och känslomässigt till självständiga, kreativa och initiativrika medmänniskor. 

 

 

Uppdaterad: