Fritids mål

 

Fritids är ett komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Pingisbord med racket och gungbräda

Vårt mål är att erbjuda barnen en aktiv och meningsfull fritid. Här finns det utrymme för spontant skapande utifrån barnens önskemål.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga. Vi strävar efter att de tillsammans med oss ska utvecklas socialt och känslomässigt till självständiga, kreativa och initiativrika medmänniskor. 

Inomhus har vi bland annat skapat leklådor som inspirerar till lek och rollspel. Exempel på lådor är café, sjukvård, camping mm. 
Vi prioriterar utevistelse för att barnen skall få frisk luft och röra sig mycket. 

 

 

Uppdaterad: