Vårt fritidshem

Hej och välkomna till fritids!

Fritidshemmet samarbetar med förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap.

Vi är uppdelade i olika hus där förskoleklass är i Paviljongen (lilla skolhuset) och åk 1-3 i skolhuset. 

Vi stänger för planering fyra dagar per läsår och kommande stängningar för 2024 är:

9 januari, 14 juni och 15-16 augusti

Vi håller på att utarbeta ett veckoschemat som ska underlätta för er att se vilka aktiviteter vi gör på fritids. Tillsvidare går det att läsa på whiteboardtavlan vid vänstra ingången vad som är på gång.

Så här kan en dag på fritids se ut

6.30               Fritids öppnar i Enen i skolhuset (högra ingången)

7.15               Frukost för de barn som anmält att de vill äta

7:30               Vi går ut på skolgården

8:10               Skolan börjar

ca 13.20-13.40 Skolan slutar och fritids aktiviteter börjar. Barnen samlas i sina fritidsgrupper.

13:55             Buss för barn som ska åka hem.

13.30-14.30  Mellanmål

13.30-16.00      Aktiviteter utifrån planering

16.00         Ihopslagning och eget val

17.30             Fritids stänger på Enen

Skola24 är Uppsala kommuns digitala närvarosystem för både skola och fritids. Här ska vårdnadshavare skriva in elevernas vistelsetider och skriva in värdefull information. 

Viktigt att ni meddelar när ni hämtar så personalen kan checka ut eleverna vid hemgång.

Informationsfilm för hur skola24 fungerar för vårdnadshavare finns här: https://www.youtube.com/watch?v=WZgSPM-lfgY&feature=youtu.be ​

och mer ingående information i text/bilder finns här: https://www.skola24.com/support/forskolafritidshem/manualer/vardnadshavare 

Läs mer om regler för fritids; Regler och rättigheter för fritidsverksamhet - Uppsala kommun

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vårt fritidshem