Vårt fritidshem

Fritids F (Paviljongen) 

Fritids åk 1-3 (Enen och klassrum på nedre plan) 

Dagliga rutiner:

6.30               Fritids öppnar. 

Om ert barn ska äta medhavd frukost så behöver ni komma före 7:15.

7:35               Vi går ut på skolgården

8:10               Skolan börjar

13:00- 13:40 Skolan slutar och fritids aktiviteter börjar. Barnen samlas i sina fritidsgrupper.

13:50             Buss för barn som ska åka hem.

13:50-15:00  Mellanmål

17.30             Fritids stänger

Skola24 är Uppsala kommuns digitala närvarosystem för både skola och fritids. Här kan vårdnadshavare skriva in elevernas vistelsetider. 

Systemet för fritids är nytt och ett annat önskemål som inkommit är att vårdnadshavare vill kunna se vilka dagar de fyllt i tydligt. Detta är något som skola24 har med sig i det arbete de nu gör genom att förbättra användarvänligheten för vårdnadshavare, men de har också förstått att många vårdnadshavare tror att de måste fylla i schemat varje vecka även om de har samma schema. De vill därför förtydliga att fyller vårdnadshavare i enveckasschemat så rullar det. Vill de ändra tiderna enstaka dagar gör de det genom tillfällig ändring.

Viktigt att ni meddelar när ni hämtar så personalen kan checka ut eleverna vid hemgång.

Informationsfilm för hur skola24 fungerar för vårdnadshavare finns här: https://www.youtube.com/watch?v=WZgSPM-lfgY&feature=youtu.be ​

och mer ingående information i text/bilder finns här: https://www.skola24.com/support/forskolafritidshem/manualer/vardnadshavare 

 Uppdaterad:

Andra sidor under: Vårt fritidshem