Skolforum

Vid varje skolenhet ska det finnas ett forum för samråd med vårdnadshavare. Hos oss heter detta forum Skolforum och består av skolans ledning och föräldrarepresentanter från varje klass. Här behandlas frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för våra elever och vårdnadshavare. Det är två träffar varje termin (se kalendarium).

Tankar kring digitalisering - här (PDF, 1 MB) är den presentation som visades på mötet den 28 februari 2020.

Minnesanteckningar från möten läsåret 2019/2020

Oktober (PDF, 747 KB)
December
Februari
Maj
Oktober 2019
Mars (PDF, 122 KB)

Uppdaterad: