Föräldraföreningen- varför finns den?

Föräldraföreningen för Funbo skola (FFFS) arbetar för att föra en kontinuerlig dialog med skolan och på så sätt kunna vara med och påverkar skolmiljön och kunna bidra till olika aktiviteter.  

En viktig del av föreningens arbete är också att sätta guldkant på barnens tillvaro i skolan och på fritids genom att sponsra aktiviteter samt utrustning. Pengarna till detta kommer både från medlemsavgiften men framför allt från de intäkter som genereras genom de av barnen mycket uppskattade aktiviteter som genomförs såsom tex halloweendisco, skridskodisco och sommarfest.

Exempel på aktiviteter och utrustning som helt eller delvis finansierats med pengar från föreningen är skolresor och resor till Fjällnora eller UKK men även lekredskap på skolgården som till exempel utepingisbord, uteschack, åkmattor, spadar, krattor, skridskoslipning och sandlåda samt förbrukningsmaterial såsom balsaträ för att tälja gubbar. En stor del av dessa aktiviteter/inköp hade inte varit möjliga att göra utan bidrag från föreningen.

Skolans elever, personal och föräldrar är alla välkomna att komma med förslag på vad som behöver sponsras.

Hur kan du som förälder vara med och påverka?

Vi behöver bli fler som engagerar sig och hjälper till med aktiviteter och kommer med nya inspel och förslag. Föreningen har möten ca fyra gånger per termin, dit är alla föräldrar varmt välkomna (du behöver inte vara med i styrelsen eller komma regelbundet på möten)!

Vi i styrelsen kan givetvis kontaktas när som helst i frågor som rör skolmiljön, trafiken eller idéer kring sponsring.

Representanter 2022-2023

FA ej tillsatt
FB ej tillsatt
1A Johan Lindberg
1B Cecilia Lindén
2A Ann-Ida/Daniel Malm
2B Sofia Svahn Gustafsson, Kitty Haga
3A Lisen Carlsson, Johan Hellquist
3B Dan Ohlsson/Cecilia Sörensson

Hur bli man medlem?

Familjer med barn i Funbo skola har möjlighet att bli medlemmar i föreningen och på så sätt bidra till att berika barnens skolgång. Pengarna går oavkortat till material och arrangemang för våra barn. Medlemsavgiften är 100 kronor per familj och läsår.

Pg nr 28 07 55 – 0. Ange ditt/ dina barns namn och klass, din e-postadress samt "Föreningen Funbo Hem och Skola" som betalningsmottagare.

Det går även bra att swisha till nummer: 1230795344 Ange ditt/ dina barns namn och klass i meddelandefältet.

Med varma hälsningar från Föräldraföreningen för Funbo Skola genom

 Sofia Svahn Gustafsson, ordförande FFFS 

fffsuppsala@gmail.com

Uppdaterad: