Värdegrundsarbete

Funbo skola ska vara en trygg plats där alla trivs, lyckas och har lust att lära. ​ För att uppnå detta bygger vår värdegrund på:​

GEMENSKAP, KOMPETENS, ANSVAR och ÖPPENHET​  

Vår kompisuggla

I början av förra läsåret flyttade vår nya kompis FUGGLO in hos oss på Funbo skola. Varje klass har fått en alldeles egen uggla i trä. Fugglo ger våra elever uppdrag utifrån olika värdegrundstankar och ord. Uppdragen ges återkommande under terminen. Alla får gemensamt samma uppdrag som förankras och anpassas till varje enskild klass.  

Vår förhoppning är att Fugglo ska vara till hjälp i vårt arbete att stärka gemenskapen bland eleverna och främja goda relationer mellan elever i olika klasser och årskurser och med det motverka kränkande behandling

 

Uppdaterad: