Värdegrundsarbete

Funbo skola ska vara en trygg plats där alla trivs, lyckas och har lust att lära. ​ För att uppnå detta bygger vår värdegrund på nyckelorden:​

GEMENSKAP, KOMPETENS, ANSVAR och ÖPPENHET​  

Vår kompisuggla

För en tid sedan flyttade vår nya kompis FUGGLO in hos oss på Funbo skola. Varje klass har fått en alldeles egen uggla i trä. Fugglo ger våra elever uppdrag utifrån olika värdegrundstankar och ord. Uppdragen ges återkommande under terminen, både på skola och fritids. Alla får gemensamt samma uppdrag som förankras och anpassas till varje enskild klass.  

Vår förhoppning är att Fugglo ska vara till hjälp i vårt arbete att stärka gemenskapen bland eleverna och främja goda relationer mellan elever i olika klasser och årskurser och med det motverka kränkande behandling.

Vi arbetar ständigt med vår värdegrund och som genomsyrar hela skolan och undervisningen. Det är viktigt att vi tillsammans med eleverna och vårdnadshavarna hela tiden arbetar för att förbättra vår arbetsmiljö.

Barn och elever ska kunna påverka sin arbetsmiljö, till exempel motverka diskriminering och trakasserier. Lärare och skolledare behöver:

  • ta fram ordningsregler tillsammans med eleverna
  • ge utrymme för elevrådet att arbeta under skoltid
  • ha samråd med eleverna och vårdnadshavare om frågor som är viktiga för dem och för verksamheten (se vidare forum för samråd)

 

Uppdaterad: