Skola

Funbo skola är en skola med 150 elever från förskoleklass upp till årskurs tre. Vi erbjuder fritidsverksamhet för alla våra elever. 

Vi har ett väl fungerande faddersystem i skolan. Barnen får en fadder redan när de går sista terminen på förskolan. Detta för att våra blivande förskoleklassbarn ska känna trygghet när de börjar hos oss.

Skolan är belägen ca 13 km öster om Uppsala. 

Klasser

Förskoleklass - FA 
Förskoleklass - FB 

Klass 1A
Klass 1B

Klass 2A
Klass 2B

Klass 3A
Klass 3B