Klass 2A

Stockar i fokus på lekplats med motorikbana

 

Vi är 20 stycken glada och nyfikna elever, 11 pojkar och 9 flickor.

Vi har idrott med Made Larsson i Almunge skola och musik med Margit Borgström.

Vi arbetar både  i klassrummet och laborativt på skolgården. Vi går också gärna ut i skogen.

Här kan du läsa kunskapskraven för årskurs 2 (PDF, 127 KB).
(Detta är en konkretisering av Skolverkets kunskapskrav).

Med vänlig hälsing
Nina Tornberg

18 augusti 2017