2A och 2B

Hej och välkomna till åk 2!

I tvåan går det 42 elever och där arbetar två lärare och två resurser - Hampus och Monica. Vi delar klasserna i halvklass ett par tillfällen i veckan.

I svenska använder vi oss bland annat av läromedlet ABC-klubben, Diamantjakten. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. 

Vi använder Favorit matematik, ett basläromedel som har en tydlig struktur. Eleverna arbetar tillsammans men ändå differentierat.

Vi arbetar bland annat med rymden, våra sinnen, världsreligionerna och livets utveckling på jorden. I år har tvåorna idrott i Almunges fina sporthall dit vi åker buss varje tisdag.

Petra Vällfors

Lärare

Kerstin Roshed

Lärare
Uppdaterad: