Kontakt

Anna-Maria Arvidsson

Skoladministratör

Anders Ekegärd

Rektor

Sara Bagge

Lärare sva, spec och stf rektor
Adju. adjunkt vid Uppsala universitet

Christina Ohlin

Ansvarig fritids
Resurs/fritidspersonal

Maria Blom Söderlund

Restaurangansvarig/kock

Förskoleklass och fritids

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt