Kontakt

Karin Sandin

Skoladministratör

Anders Ekegärd

Rektor

Sara Bagge

Lärare sva, spec och ställföreträdande rektor
Adjungerad adjunkt vid Uppsala universitet

Christina Ohlin

Ansvarig fritids
Resurs/fritidspersonal

Maria Blom

Restaurangansvarig/kock

Förskoleklass och fritids

12 augusti 2016