Klass 1A

Vi är 20 stycken glada och nyfikna elever, 10 pojkar och 10 flickor.

Alla ettor har sitt klassrum samt fritids i den ljusa och fina paviljongen som är på skolgården.

Vi har idrott med Made Larsson på Funbo förskola och musik med Margit Borgström.

Vi arbetar både  i klassrummet och laborativt på skolgården. Vi går också gärna ut i skogen.

Skolbyggnad med träd och sandlåda framför

Här kan du läsa kunskapskraven för årskurs 1 (PDF, 127 KB).
(Detta är en konkretisering av Skolverkets kunskapskrav).

Med vänlig hälsning

Pia Wijnvoord

18 augusti 2017