1A och 1B

Information om nya 1A för hösten 2023 kommer inom kort.

Hej och välkomna till åk 1! Läsåret 2022-2023 är vi 20 elever i 1A och i 1B 21 elever.

I årskurs 1 ligger stort fokus på att skapa trygghet, befästa rutiner och skapa ett bra och positivt arbetsklimat. 
 
Undervisningen i svenska syftar till att utveckla elevernas språkutveckling både muntligt och skriftligt så att de vågar uttrycka sig i olika sammanhang. 
Varje dag läser vi högläsning och samtalar för att berika elevernas ordförråd.

Vi använder oss av läromedlet ABC-klubben, Den magiska kulan. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. 

I matematik i åk 1 arbetar vi med grundläggande taluppfattning, vardagsmatematik och befäster matematiska begrepp.

Vi använder Favorit matematik, ett basläromedel som har en tydlig struktur. Eleverna arbetar tillsammans men ändå differentierat.

Varje elev i 1an har idrott vid två tillfällen varje vecka med idrottsläre Madelene Larsson i halvklasser. Idrotten är ute i vår egen miljö eller i förskolans idrottshall. 

Temaområden vi berör i åk 1 är trafik, årstidsväxlingar i naturen, närsamhället och vatten.

Pia Wijnvoord

Lärare

Desirée Andersson

Lärare
Uppdaterad: