Klass 1A

Alla ettor har sina klassrum samt fritids i den ljusa och fina paviljongen på skolgården.

Vi har idrott med Made Larsson på Funbo förskola.

Med vänlig hälsning

Petra Vällfors

Uppdaterad: