Välkommen till oss!

Funbo skolaFunbo skola är en F – 3 skola. Vi har 150 elever på skolan. Skolan är belägen ca 13 km öster om Uppsala. 

Skolan är byggd redan 1876 men har under åren renoverats och byggts ut så att verksamheten kan bedrivas i ljusa och ändamålsenliga lokaler.

Vår mysiga skolgård, samt närheten till skogen, erbjuder många olika uteaktiviteter under alla årstider.

Vid idrott och hälsa för åk F – 1 används naturen omkring oss samt rörelserummet i den närbelägna förskolan.

När eleverna går i åk 2 och åk 3 åker de till närliggande skolor för idrott och hälsa. I Almunge finns en simbassäng som vi använder vid simundervisning.

Skolans goda mat lagas av vår kock Maria Blom. 

Vi har ett väl fungerande faddersystem i skolan. Barnen får en egen fadder redan när de går sista terminen på förskolan. Detta för att våra blivande förskoleklassbarn ska känna trygghet när de börjar hos oss.

Vår verksamhetsidé

Skolan sett från skogen

Vi vill ge varje barn rätt förutsättningar för att lyckas genom att ha högsta möjliga kvalité under hela skoldagen.

Det sker genom en gemensam värdegrund och personal som ger verktygen för den sociala samvaron.

Undervisningen anpassas så att alla elever når så långt som möjligt.

Skola och fritids ska komplettera varandra så att teori och praktik förenas.

Varje elev ska känna att det finns forum för att uttrycka sina åsikter och önskemål.

Vår vision

Med eleven i centrum lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

 Det vill vi uppnå genom ...

- att skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå utomordentliga ämneskunskaper.

- att ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad.

- att skolans regler är synliggjorda och förankrade hos barn, föräldrar och personal.

- gemensamt utarbetade trivselregler

- faddersystem

- elevråd

- involverade föräldrar

- samverkan kring elevvård och elever med behov av särskilt stöd

- kompetent och tydligt ledarskap