Den lilla skolan med det stora hjärtat

Funbo skola är en F – 3 skola. Vi har 160 elever på skolan. Skolan är belägen ca 13 km öster om Uppsala. 

Skolan är byggd redan 1876 men har under åren renoverats och byggts ut så att verksamheten kan bedrivas i ljusa och ändamålsenliga lokaler. Skolan har funnits sedan 1846 så vi firade nyligen 175 år.

Vår mysiga skolgård, samt närheten till skogen, erbjuder många olika uteaktiviteter under alla årstider.

Vid idrott och hälsa för åk F – 1 används naturen omkring oss samt rörelserummet i den närbelägna förskolan.

När eleverna går i åk 2 och åk 3 åker de till närliggande skolor för idrott och hälsa. I Almunge finns en simbassäng som vi använder vid simundervisning.

Skolans goda mat lagas av vår kock Maria Blom. 

Vi har ett väl fungerande faddersystem i skolan. Barnen får en egen fadder redan när de går sista terminen på förskolan. Detta för att våra blivande förskoleklassbarn ska känna trygghet när de börjar hos oss.

Vi har också flera utflykts- och aktivitetstraditioner under året då gemenskap och samarbete är något vi värdesätter.