Läsåret 2023-2024

Så här ser vår organisation ut läsåret 2023-2024. Vi har en flexibel organisation för att kunna möta upp förändringar och efter behov och därför kan den komma att ändras under året.

Skolledning och administration:
Anna Carlén, rektor.
Johanna Kjellgren, skoladministratör

Elevhälsan (utöver rektor):
Josefin Sjömark, psykolog
Sara Bagge, speciallärare

Fritidspersonal och predogigska resurser i klasser:
Yvonne Rydstedt, förskoleklass
Maja Österman, förskoleklass
Dulama Daoud, förskoleklass

Sion Sareld, åk 1
Linn Roshed,  åk 1

Anngelica Karlsson, åk 2
Michaela Käll, åk 2
Monica Åhs, åk 2
Kristoffer Karlsson, åk 2

Ebba Johansson, åk 3

Extrapersonal fritids: Britta Grönholm
Madelene Larsson

Lärare
Christina Dolk, f-klass
Lena Moberg, f-klass
Pia Wijnvoord, åk 1
Jessica Flodberg, åk 2
Kristina Liljebjörn, åk 2
Petra Vällfors, åk 3
Kerstin Roshed, åk 3

Madeleine Larsson, lärare i idrott åk 1, 2 och 3 och delvis slöjd åk 3
Kristoffer Karlsson och Fabian Frykenfeldt, lärare i idrott åk 2+3
Henrik Swahn & Joacim Norberg, lärare i slöjd Almunge

Bilder och kontaktuppgifter finns under "Kontakt"

Uppdaterad: