Informationsbrev september

Hej alla vårdnadshavare, här följer lite information om vad som är på gång på skolan just nu.

*Vi behöver alla fortsätta tvätta händer och hålla avstånd. Förutom smittorisk för Covid så sprids förkylningar nu bland personal och barn. Vi tackar alla föräldrar som hämtar och lämnar utomhus och fortsätter följa rekommendationerna. Grundskolans ledning har inte uppdaterat sin information än den som skickades ut i samband med skolstart och det är den som gäller tillsvidare. Nu börjar höstterminen i våra skolor - Uppsala kommun

*Det finns snabbtest för Covid på apoteket för att kolla sig själv efter smitta, men enligt Region Uppsala är de ej tillförlitliga och vi måste vara försiktiga med att använda dessa. De rekommenderar att direkt boka tid för provtest vid covidsymptom. Två friska dagar gäller innan man är tillbaka om man inte testat negativt. Läs vidare Information med anledning av coronavirus – grundskola och grundsärskola - Uppsala kommun

*Den 24 september är det en studiedag och eleverna är lediga. Fritids är öppet för de som har en placering SAMT anmält sig via Skola24. Jätteviktigt att ni anmäler korrekt information där för vår planerings skull samt för att undvika onödiga mat- och personalkostnader. Anmälningstiden för fritids har egentligen gått ut för denna dag men vi har nu förlängt tiden till 15/9 då det saknas 61 svar. Vi vädjar till att besvara förfrågningar för Skola24 för att underlätta för oss. Tack!

*Vi kommer inte ha något föräldramöte under hösten för åk 1-3 utan kommer försöka få ut meningsfull information till er på annat sätt. Vår hemsida håller bland annat på att uppdateras och utökas för att ge en heltäckande bild över information som kan vara värdefull per verksamhet. Har ni tips och idéer för vilken mer information som behövs där eller som idag saknas är ni välkomna att höra av er.

*Vi vill inte att eleverna har med sig egna och personliga leksaker till skolan. På skolan leker man med skolans saker. Vill man byta fotbollskort eller visa upp nya roliga saker för sina kompisar så gör man det på sin fritid. Övriga saker som eleverna behöver för sin trygghets skull eller pga andra behov görs det upp med elevens lärare.

*På onsdag 15/9 så är skolan anmäld till Skoljoggen. Skoljoggen är Sveriges största rörelsefest för barn och unga och arrangeras varje höst i skolorna runt om i landet. Varje år deltar närmare en halv miljon unga, som 2021 arrangeras för 39:e gången. Elever från förskoleklass till årskurs tre på gymnasiet deltar på sina villkor. Springa, rulla, jogga, lunka eller gå – det väljer de själva. Skoljoggen är ingen tävling. Det är en manifestation för rörelseglädje!

I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland elever, skolpersonal och föräldrar till en förmånstagare och Skolidrottsförbundet. Åren 2017-2021 är förmånstagaren Clowner utan Gränser. Skolidrottsförbundet har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Skolidrottsförbundet är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och förbinder sig därmed att följa deras kvalitetskod.

Om man vill bidra så är ett sätt att använda Swish. Ni kan “swisha” valfritt belopp på telefonnummer: 123-9011263 . Pengarna kommer direkt in på Skoljoggens 90-konto. Ni som är intresserade kan läsa mer här: Clowner utan Gränser - Skolidrottsförbundet

*Lisa vår nya skolsköterska är nu på plats och har redan börjat träffa eleverna i förskoleklass för hörseltester. Även åk 2 kommer få kallelse av Lisa för hälsobesök samt vaccin. Lisa är på plats på torsdagarna.

*Hanna som är vår nya logoped har också startat upp sitt arbete och kommer vara på skolan delvis under torsdagarna.

*I övrigt så håller förskoleklassen samt åk 1 på med att arbeta igenom ett kartläggningsmaterial som stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet. Syftet är att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan samt få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

*Fugglo, vår värdegrunds uggla, har skickat brev både till klasserna och till fritids som handlar om ”Gemenskap”. Klasserna kommer måla mindre mandalas som tillsammans kommer bilda en jättemandala och vi pratar om hur man tillsammans kan bli starkare. Att känna gemenskap är också viktigt och fritidseleverna har fått prata om hur man är en bra kompis.

*Fastigheten är nu snart återställd efter ommålningen. Förra veckan började arbetet med att få upp markiser och vi har en del fönster som ännu ej är tvättade. Vi har även en dialog med Skolfastigheter kring staketet samt skolgården och hoppas vi kan få ytterligare satsningar på vår utemiljö.

Det var allt för nu, med hopp en frisk och färgglad septembermånad.

Bästa hälsningar Anna Carlen, rektor med personal

13 september 2021