Skolavslutning

Plats: Funbo kyrka

9 juni

Tid: 08:10– 00:00

OBS ändrad tid!!

Skolan startar i vanlig tid kl.08.10

Tider i kyrkan -

08.15 - Åk 1-2, åk 2 och åk 1.
Barnen samlas på skolgården 8.10.
Föräldrar som vill närvara i kyrkan går direkt dit.


09.00 - Enen, Tallen och åk 3A och 3B.
Föräldrar som vill närvara i kyrkan går direkt dit.