FöräldraFöreningen Funbo Skola - möte

Plats: Tallen

11 januari

Tid: 18:30– 00:00

Kallelse till möte,

FöräldraFöreningen Funbo Skola

 onsdag den 11 januari 2017

Tid:  18.30 

Plats: Funbo skola, Tallen

 

Dagordning

 

  1. 1.    Fastställande av dagordning, protokoll från förra mötet
  2. 2.    Skolans punkt – rektor informerar
  3. 3.    Ekonomiska läget, resultat från aktiviteter
  4. 4.    Sponsring- Utfall, förslag och beslut
  5. 5.    Planering av kommande aktiviteter- bla skridskodisco
  6. 6.    Medlemsantal
  7. 7.    Hemsidan
  8. 8.    Övriga frågor
  9. 9.    Nästa möte

                             ALLA ÄR VÄLKOMNA !!

                                   Styrelsen FöräldraFöreningen Funbo Skola