Elevråd

Plats: Matsalen

1 juni

Tid: 09:00– 09:30