Bokbussen kommer

Plats: Funbo skola

5 april

Tid: 09:30– 00:00

Kom ihåg lånekort och biblioteksböcker!