Besök av nya förskoleklassbarn

Plats: Skolan

31 maj

Tid: 10:00– 00:00

De nya förskoleklassbarnen kommer på besök. Vid detta besök kommer de att få träffa sina nya faddrar som nu går i åk 2. 
Välkomna!