Avslutning

Plats: Funbo kyrka

21 december

Tid: 08:00– 00:00

08,15 Förskoleklass samt klass 1. Träffas i klassrummet efter kyrkan.

09,00 Klass 1-2, 2 samt år 3. Klasserna träffas i respektive klassrum innan vi går till kyrkan.

Fritids som vanligt.