Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Hoppas ni alla haft en härlig sommar och skön sommar!

Nu hälsar vi alla elever och vårdnadshavare välkomna till en nytt spännande läsår. Vi hoppas alla känner sig laddade att köra igång igen. Det är vi!

Det har skett några förändringar i personalgruppen där vi hälsar Kristoffer Karlsson och Desirée Andersson välkomna som lärare i fritidshem. De kommer även ge pedagogiskt stöd i klass dagtid. Britta Grönholm fortsätter som värdefull extrapersonal, Linda Gradin vikarierar för Maja Österman som är studieledig och vi välkomnar även Abdi Salaad som kommer jobba heltid i klass och på fritids som en extra resursperson. Wadaah Kousa kommer stötta skolan halvtid som vaktmästare.

Tyvärr har vi tackat av Ebbe Önell, Rafael Pineda samt vår skolsköterska Lisa Norlin som vi önskar lycka till i nya uppdrag. Vi har sökt och fortsätter söka efter en ersättare för Lisa. Det betyder att vi i dagsläget är utan skolsköterska. Vi återkommer när vi mer information runt hur vi löser medicinska elevhälsofrågor.

Några viktiga punkter samt värdefull information som vi önskar ni läser och tar del av:

 • Vi påminner om att skola och fritids är STÄNGT torsdag 11/8 och fredag 12/8 för gemensamma planeringsdagar.
 • Skolan startar kl 8.10 tisdag 16/8 och slutar kl 13.20. De flesta klasser slutar 13.20 varje dag men med vissa undantag då eleverna slutar 13.30 (åk 3). All personal möter upp på skolgården första skoldagen med en skylt med klassernas namn på. Klasserna går sedan in tillsammans i omgångar och har en dag bestående av att på olika sätt fira in den nya terminen och starta upp läsåret.
 • De elever som behöver fritids måste först ansöka om det i eBarnUngdom (gäller elever som tidigare inte haft fritids). Vi kan och får inte ta emot elever innan sökprocessen är klar samt att de blivit placerade här. Fritids har öppet 6.30-17.30 varje dag. För hjälp med ansökan kontakta Antagningen för grundskola och fritids: 0771-727001 (menyval 2).
 • Frånvaro/Närvaro under skoltid samt fritids vistelsetider sköts via kommunens upphandlade system Skola24.Vi förväntar oss att ni ringer in frånvaro innan kl 8 varje dag barnet är sjukt, att ni skriver in vistelsetider på fritids (dessa behöver inte läggas in varje vecka om man har stående tider) för att underlätta för oss i vårt tillsynsansvar samt veta hur vi ska planera för personal och mat. Gå in på tillfällig ändring vid förändringar i tid och/eller hämtning.

Detta är särskilt viktigt för fritids under lovet för att undvika onödiga personal- och matkostnader för skolan samt underlätta vår planering. Frånvaro för skola och fritids kan göras via Skola24-appen samt att man via telefon: 0515-77 76 01, övriga fritidsärenden görs endast via webbläsare.

 • De som har rätt till skolskjuts eller elevresa p.g.a. avstånd får busskort hemskickat och bussarna går hem 13.50 varje dag. Alla bussfrågor sköts av avdelningen för Skolskjuts, 0771-727001 (menyval 5). Till exempel kan busskort prövas vid farlig skolväg.

Vi skulle uppskatta om de elever som ska åka buss även noterar det i Skola24 genom att sätta sluttid med en 2a, alltså 13.52.

 • Uppsala kommun är väldigt restriktiva med att bevilja ledigheter under skoltid för att värna om elevernas rätt till utbildning och skolplikten. Av årets 365 dagar så är 178 av dessa skoldagar och vi önskar att eleverna i största möjliga utsträckning närvarar för att främja utveckling och lärande. Fördela därför semesterresor på skolloven. För elever i åk 3 så ges inga ledigheter efter sportlovet för att kunna möta upp och ge förutsättningar samt kunna deltaga och lyckas på nationella proven.
 • Vår kommunikationskanal är Unikum. Det är viktigt att ni loggar in där och ser att det finns en e-post registrerad så ni får all information som skolan skickar ut. Detta brev publiceras även på skolans hemsida denna gång men all information som månads- och veckobrev kommer fortsättningsvis endast att skickas ut digitalt via Unikum.
 • Om ditt barn (endast nya elever) behöver behovsanpassade måltider behöver vårdnadshavarna läsa rutiner och fylla i en blankett: Behovsanpassade måltider (uppsala.se) och lämna en till köket samt en kopia till läraren. För att ditt barn ska beviljas behovsanpassade måltider av medicinska skäl behövs ett utlåtande eller journalutdrag som styrker ditt barns diagnos från hälso- och sjukvården. Utlåtandet ska vara skrivet av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Ett utlåtande kan också vara ett utdrag från ditt barns journal från 1177/Mina vårdkontakter.
 • Idrotten kommer till en början ske utomhus för åk 1 och 2. Inget ombyte krävs men gärna bra skor. Senare under terminen kommer åk 1 att ha idrott i förskolans lokaler. Åk 2 har idrott i Almunge. Åk 3 kommer också att åka buss till Almunge där de har idrott och slöjd tillsammans med Lännaskolans åk 3, och där är idrotten inne eller ute beroende på väder. Made Larsson och Hampus Larsson ansvarar för idrotten. Slöjdlärare lånar vi från Almunge (viss slöjd kommer ske med Made på skolan).
 • Vårdnadshavare till nya elever i förskoleklass kommer bli kallade till ett föräldramöte på skolan tisdag 30/8 kl 18.00. (obs. det har även cirkulerat 23/8 men mötet är den 30/8).
 • Fotografering till vår gemensamma fotokatalog med Länna och Almunge kommer ske 25/8. Skolan kommer fortsätta att ta porträttfoton då dessa är ett värdefullt arbetsredskap för skolan. Bilder och skolkatalog går som vanligt att beställa av vårdnadshavare via Exakta foto som är Uppsala kommuns upphandlade fotoleverantör. Läs mer om skolfoto och GDPR GDPR - Så här funkar det. (skolfoto.org)
 • För att värna om elevernas säkerhet så använder vi inte bilvägen fram till skolan mellan 7.30-8.15 (endast vid undantagsfall). Parkera gärna vid kyrkan och gå sista biten. Vi hjälps alla åt att ha liknande säkerhetstänk vid hämtning.
 • Det är viktigt att både skolan och hemmen fortsätter vara noggranna och följa riktlinjerna för att minska risken för olika typer av smittspridning. Vid sjukdomssymptom som smittar håller man sig hemma, extra viktigt om du har symptom som kan vara Covid-19. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk. Vid kräkning eller vattentunn diarré ska barnen vara hemma två dygn efter det att de har blivit friska.
 • Följ gärna skolans fina arbete via Instagram där både skola och fritids delar med sig av sina aktiviteter (sök på Funbo skola)

Vi vill också slå ett slag för Uppsala kommuns sida där ni kan hitta all information ni behöver kring ert barns tid i grundskola och på fritids samt alla system som används inom skolan.

Tack för ert samarbete!

Med hopp om ett trivsamt och lärorikt läsår!

 

 

Bästa hälsningar Anna Carlén och alla medarbetare på Funbo skola

10 augusti 2022