Välkomna till ett nytt spännande läsår 2021-2022!

Nu är det dags igen och vi ser alla fram emot att se alla elever och starta upp terminen!

Jag heter Anna Carlén och tillträder som ny rektor på Funbo den 18/8. Jag är glad över att få följa med på skolans fortsatta resa och förvalta det fina men även utmana och utveckla verksamheten. Jag vill också passa på att hälsa Rafael Pineda välkommen som kommer jobba som teamledare för fritids åk 2-3 samt Lisa Norlin som börjar som ny skolsköterska den 19/8. Under september introduceras även ny logoped. För mer information om organisationen för läsåret samt annan värdefull information, besök vår hemsida: www.funboskola.uppsala.se (kommer kontinuerligt uppdateras och anpassas ytterligare under läsåret).

Vi har alla varit påverkade på olika sätt under föregående läsår av rådande läge och pandemin. Det är mycket som sätts på prov i kristider och jag är glad över att höra hur väl Funbo försökt möta upp riktlinjer och mött upp utmaningar och löst olika uppgifter. Vi fortsätter följa händelseutvecklingen och anpassar verksamheten hela tiden efter både rekommendationer och identifierade utvecklingsområden. Vi går mot en mer normal skolgång men faran är ännu inte över och vi behöver alla hjälpas åt att iaktta en viss försiktighet.

Det har som sagt varit en ovanlig termin och trots Coronavirusets framfart så har verksamhet rullat på bra. Funbo har fina resultat och en skola att vara stolt över. Personalen visar ett stort engagemang och driver verksamheten framåt varje dag. Vi är också glada över våra duktiga vikarier som är här och som även de tar ett stort ansvar.

Några viktiga punkter samt värdefull information som jag önskar ni läser och tar del av:

Skolan startar 8.10 onsdag den 18/8 och slutar 13.20. De flesta klasser slutar 13.20 varje dag men med vissa undantag då eleverna slutar 13.30.

Vi påminner om att skola och fritids är STÄNGT måndag 16/8 samt tisdag 17/8 för gemensamma planeringsdagar.

All personal möter upp på skolgården med en skylt med klassernas namn på. Klasserna går sedan in tillsammans i omgångar och har en dag bestående av att på olika sätt fira in den nya terminen och starta upp läsåret.

De elever som behöver fritids måste först ansöka om det i eBarnUngdom (gäller nya elever). Vi kan och får inte ta emot elever innan sökprocessen är klar samt att de blivit placerade här. Fritids har öppet 6.30-17.30 varje dag. För hjälp med ansökan kontakta Antagningen för grundskola och fritids: 0771-727001 (menyval 2).

Frånvaro/Närvaro under skoltid samt fritids vistelsetider sköts via kommunens upphandlade system Skola24. Vi förväntas oss att ni ringer in frånvaro innan kl 8 varje dag barnet är sjukt samt skriver in vistelsetider på fritids (dessa behöver inte läggas in varje vecka om man har stående tider) för att underlätta för oss i vårt tillsynsansvar samt veta hur vi ska planera för personal och mat. Särskilt viktigt för fritids under lovet för att undvika onödiga kostnader för skolan samt underlätta vår planering. Skola24 finns både som app samt nås via webbläsare samt via telefon: 0515-77 76 01.

De som har rätt till skolskjuts eller elevresa får busskort hemskickat och bussarna går hem 13.50 varje dag. Alla bussfrågor sköts av avdelningen för Skolskjuts, 0771-727001 (menyval 5). Vi skulle uppskatta om de elever som har buss även noterar det i Skola24. Fritids återkommer med mer information kring hur fritids använder Skola24 (vilket fortfarande är ganska nytt för både er och oss).

Uppsala kommun är väldigt restriktiva med att bevilja ledigheter under skoltid för att värna om elevernas rätt till utbildning och skolplikten. Av årets 365 dagar så är 178 av dessa skoldagar och vi önskar att eleverna i största möjliga utsträckning närvarar för att främja utveckling och lärande. Fördela därför semesterresor på skolloven. För elever i åk 3 så ges inga ledigheter efter sportlovet för att kunna möta upp och ge förutsättningar, kunna deltaga och att lyckas på nationella proven.

Vår kommunikationskanal är Unikum. Det är viktigt att ni loggar in där och ser att det finns en e-post registrerad så ni får all information som skolan skickar ut. Detta brev skrivs även ut i pappersform denna gång men all information kommer fortsättningsvis endast att skickas ut digitalt via Unikum.

Om ditt barn behöver behovsanpassade måltider tar du som vårdnadshavare kontakt med skolsköterskan Lisa Norlin. För att ditt barn ska beviljas behovsanpassade måltider av medicinska skäl behövs ett utlåtande eller journalutdrag som styrker ditt barns diagnos från hälso- och sjukvården. Utlåtandet ska vara skrivet av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Ett utlåtande kan också vara ett utdrag från ditt barns journal från 1177/Mina vårdkontakter. Utlåtande/journalutdrag lämnas till skolsköterskan och ni fyller tillsammans i en blankett som lämnas till köket.

Idrotten kommer till en början kommer ske utomhus för åk 1 och 2. Inget ombyte krävs men gärna bra skor. Senare under terminen kommer åk 1 att ha idrott i förskolans lokaler och åk 2 kommer bussas till Knutby. Åk 3 kommer att åka buss till Almunge och ha slöjd och idrott tillsammans med Lännaskolans åk 3, och där är idrotten inne eller ute beroende på väder. Grovplanering från idrottslärare Made kommer senare.

Vårdnadshavare till nya elever i förskoleklass kommer bli kallade till ett digitalt föräldramöte torsdagen den 19/8. Övriga får mer information längre in på terminen.

För att värna om elevernas säkerhet så använder vi inte bilvägen fram till skolan mellan 7.30-8.15. Parkera gärna vid kyrkan och gå sista biten. Vi hjälps alla åt att ha liknande säkerhetstänk vid hämtning.

Det är viktigt att både skolan och hemmen fortsätter vara noggranna och följa rådande riktlinjerna för att fortsätta minska risken för smittspridning. Håll utkik på uppsala.se samt i Unikum. Elever och personal ska vara uppmärksamma på Covidsymtom och i så fall hålla sig hemma. Man ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan om man testat positivt. Provtagning efter Region Uppsalas rekommendationer. Har någon i familjen Covid ska eleven vara hemma.

Följ gärna skolans fina arbete via Instagram (sök på Funbo skola)

Vi vill också slå ett slag för Uppsala kommuns sida där ni kan hitta all information ni behöver kring ert barns tid i grundskola och på fritids samt alla system som nämns ovan:

Jag kommer återkomma med information kring ett skol/föräldraforum, föräldramöten för åk 1-3 mm.

Tack för ert samarbete!

Med hopp om ett trivsamt och lärorikt läsår!

Bästa hälsningar Anna och alla medarbetare på Funbo skola

13 augusti 2021