Informationsbrev oktober

Vi är nu inne på terminens åttonde vecka och halva terminen har gått. Det pågår ett flitigt arbete i klasserna och på fritids sjuder det av härlig aktivitet. Här följer lite aktuell information:

 • Vecka 44, 1/11-5/11 är det höstlov och fritids är öppet för de som har en placering här och har anmält vistelsen i Skola24. De som missat anmäla och behöver en plats behöver snarast ta kontakt med skoladministrationen eller fritidspersonalen.

 • Eleverna börjar vårterminen onsdag den 11/1 efter jullovet och måndag den 10/1 är både skola och fritids stängt för planering. Julavslutningen är 21 december och ni hittar läsårstiderna som genväg från skolans startsida.

 • Skolan är byggt 1876 vilket betyder att den fyller 145 år i år. Detta tänkte vi uppmärksamma under en vecka här framöver och vi planerar lite aktiviteter i hemlighet som en överraskning för eleverna. Rektor Anna kommer träffa elevrådet som kommer få vara delaktiga i planeringen.

 • Skolrådet har legat lite i träda i och med pandemin samt byte av rektor. Vill du vara i skolrådet? Fyll gärna i enkäten för att visa ditt intresse så vi kan återuppta planeringen och väcka liv i skolrådet igen (där kan du också läsa lite mer om syftet med skolrådet).

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NiqThq83BEKJ8u0e4JX0Wt3xhHIDL0hBqTRha9m2P3pUNDNFSEhaQ0QyTE9OMEhZUllUTTFDM0cyMC4u

 • Funbo skola är utsedd till en partnerskola, vilket vi är stolta över. Från våren 2021 har Uppsala kommun ett avtal med Uppsala universitet där skolor har möjlighet att bli partnerskolor. Avtalet innebär ett ökat samarbete för att förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och därmed även de nyexaminerade lärarnas kompetens. Syftet är att samverka om universitetets lärarutbildning, starta samarbeten mellan lärare och forskare och att universitetet erbjuder kompetensutveckling för partnerskolors lärare. Samarbetet ska också bidra till att ny forskning når ut till skolor samtidigt som skolornas/verksamheternas kunnande och praktiska erfarenhet når universitetet. Om du vill läsa mer.

 • Vi har mycket kvarglömda kläder i våra korridorer. Under vecka 43 så kommer vi försöka lägga ut kläder så ni kan hjälpa eleverna att hitta kläder som hamnat på fel plats. Som vanligt underlättar det att ni namnar elevernas kläder. Vi kommer också arbeta med att försöka få bättre ordning i våra korridorer och öka elevernas medvetenhet samt ta ansvar över sina kläder.

 • Många elever har med sig mobiltelefoner till skolan. Vi önskar att dessa ligger kvar i väskan under hela skol- och fritidsdagen. Väskan får gärna förvaras i klassrummet. Vi vill inte att mobilen används under tiden eleverna är i skolan eller på fritids. Ej heller mobilklockor. Lärare får omhänderta en mobil för att förebygga störningar i undervisningen.

 • Det har uppmärksammats att elever lekt våldslekar från olika spel eller filmer. Vi har nolltolerans mot våldslekar och nyligen haft frågan upp på ett fritidsmöte för att förstärka vikten av att bryta dessa lekar. Prata gärna om detta hemma.

 • Trafiksituationen mellan ca kl 8.00-8.10 är ganska intensiv och vi vill värna om trafiksäkerheten. Vi ber alla att vara extra vaksamma och visa hänsyn då det är många bilar som vill få plats på liten yta. Många använder grusparkeringarna till höger vid kyrkan vilket är suveränt för att minska på trycket precis vid busshållplatsen. Tänk på att det går att åka runt vid förskolan istället för att backa och vända framför avstängningsskylten.

 • Angående Covidläget. I de allmänna råden som gäller från och med 29 september ges rekommendationer till enskilda, dvs. var och en av oss, för att förhindra smittspridning av covid-19. Det innebär till exempel att elever, vårdnadshavare och skolpersonal ska stanna hemma när de är sjuka.

  Vi fortsätter att följa rekommendationerna som beskrivs på Folkhälsomyndighetens hemsida: Anpassningar som inte har så stor påverkan på barns och ungdomars välbefinnande, eller den pedagogiska verksamheten, kan vara kvar en längre tid. Det är upp till verksamhetsansvariga att avgöra vilka anpassningar som kan vara kvar och vilka som bör fasas ut. Det kan bland annat bero på hur verksamheten är utformad, storleken på lokaler och verksamhet, åldern på eleverna samt redan planerade aktiviteter. Om verksamheter har en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade. Skolverksamheterna har även framöver ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, t.ex. genom förebyggande åtgärder. Det förebyggande arbetet bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Förebyggande åtgärder ska stå i proportion till att barn, utifrån dagens kunskapsläge, sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 samt till den höga vaccinationstäckningen i befolkningen. Källa: Vad gäller i skolan från 29 september? — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Bästa hälsningar

Anna Carlén med personal

14 oktober 2021