Informationsbrev november

Tiden går fort när man har roligt sägs det och det verkar stämma enligt en portugisisk forskningsgrupp. De menar att när man har roligt så upplevs att en mindre del tid förflyter. Precis så känns det här på skolan, terminen har gått väldig fort och det känns som ett bra kvitto på att vi har en trevlig och fin arbetsplats, både för personalen och våra elever. 

Trygghetsenkät: Under november så har alla klasser gjort en trygghet- och trivselenkät som vi kommer utvärdera på den gemensamma planeringsdagen i januari. Det är viktigt att eleverna känner en trygghet och att vi får möjlighet att arbeta förebyggande. 

Ny lärare i 3A: Vi välkomnar Matilda Lantz som ny lärare i klass 3A. Matilda började i måndags och kommer närmast från Lindbackens skola. Vi är så glada att hon börjat hos oss.
 
Corona -information från grundskoleledningen: Från och med 22 november, införs nya rutiner kring smittspårning. Kort sagt ska alla testa sig vid symtom, både vaccinerade och ovaccinerade. Den som har haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testas. Testningen gäller från sex år och uppåt. Om testet visar negativt, det vill säga att barnet inte har covid-19, så ska barnet ändå stanna hemma från skola och aktiviteter.  För att återgå till skola så ska barnet känna sig friskt och ha varit utan feber i minst ett dygn.   

Skolan gör riskanalyser och vidtar åtgärder så att vi inte skapar onödigt stora samlingar med föräldrar och elever från många olika klasser och årskurser. 

Lucia: Den 13/12 kommer åk 3 bjuda på ett Luciatåg för våra klasser samt för vårdnadshavare till elever i åk 3 (kl 8.30 max 2 per familj. Skyddsutrustning finns att tillgå). Vi delar upp i oss i omgångar för att sprida ut oss. Eleverna har andra tider. 

Tomte- och musikvernissage 20/12: Fritids anordnar ett vernissage med musik från fritidskören och en tomteutställning mm. Föräldrar är välkomna kl 15-16.30. Tider för körens uppträdande kommer senare. FFFS kommer erbjuda fika till försäljning. 

Julavslutning 21/12:  
Planeringen är inte helt färdig utan elever och personal kommer tillsammans planera detta. Det kommer inte bjudas in föräldrar denna dag utan det blir en skolaktivitet. Men sång och mys utlovas som eleverna önskat. Kanske kommer Funbotomten också.

Busstiden är ännu ej bekräftat från bussbolaget men vi har önskat kl 11.00 då skoldagen slutar. Det betyder att bussen kan komma att gå kort innan och efter denna tid. Vi återkommer så fort vi vet mer. 

Skolstart: eleverna börjar tisdag den 11/1 enligt vanligt schema 8.10. 

Information från fritids:  

Fritids har öppet följande dagar på lovet: 21-23/12, 27-30/12, 3-5/1 samt 7/1. Fritids har planeringsdag tillsammans med övrig skolpersonal 10/1. Då är skolan helt stängd och personal kommer ej vara på plats. 

Under höstterminen har fritidspersonalen byggt upp ett planeringssystem för sina aktiviteter. Dessa är tänkt att bli ännu mer synliga för er vårdnadshavare. Tillsvidare kan ni se vad som görs på whiteborden vid stora entrén. 

Har ni funderingar runt fritids och deras verksamhet, ta gärna kontakt med en av våra två teamledare: Michaela Käll: michaela.kall@skola.uppsala.se. 

Jag och personalen önskar er alla vårdnadshavare en skön, frisk och avkopplande helg.

Anna Carlén 

26 november 2021