Informationsbrev jan/feb

Den här terminsstarten har varit tuff och i veckan utmanades vi igen av hög personalfrånvaro. Idag var 43% av personalen borta men vi har lyckats få in bra vikarier som stöttat. Elevernas frånvaro ligger runt 22%. Vi är glada över att kunna driva skolan trots alla utmaningar och stämningen känns trygg.

Personalen på Funbo har visat prov på uppfinningsrikedom, flexibilitet och en enorm kraft i varandra. Personalens drivkraft är en framgångsfaktor och i kriser så föds även nya smarta lösningar och vi försöker ta tillvara på goda arbetssätt som kan gynna oss även utan en pandemi. Tack också till er alla er föräldrar som på olika vis försökt underlätta för oss!

Inför morgondagen (3/2)och vår skridskoutflykt så ser det bra ut personalmässigt, vi har många kända bra vikarier som följer med. Vi åker från skolan på morgonen (viktigt att komma i tid) och hem för att äta lunch på skolan. Fjällnora hälsar att isen är tjock och de förbereder den så den ska vara åkbar efter tö och snöfall. Skolan har med varm saft och choklad samt mellisbulle till alla elever. Väderprognosen säger -6 grader och sol.

Fritids: Det är snart dags för sportlov (vecka 8) och ber alla att fylla i lovschemat i Skola24, vare sig ni vill ha omsorg eller inte. Sista anmälningsdag är enligt det tidigare utskicket den 11/2 men jag vädjar till er att fylla i tidigare då tryckfelsnisse varit framme. Helst inte senare än måndag 7/2. Det skulle underlätta för personalen i deras planering. Även för köket som även dem har kantats av personalbrist.

På fritidsplaneringen i övrigt så är det snölek varvat med lite djurtema just nu. Eleverna har gått på bokstavsjakt med både sälar och visentoxar efter besöken på Skansen samt skapat en havsvägg. Olika OS-grenar har presenterats och snart börjar aktiviteter runt Mello. Efter sportlovet så hoppas vi att vi i högre utsträckning kan dela med oss av den mera långsiktiga planeringen, veckovis.

Frånvaroanmälan Skola24: Det är enormt tidskrävande för personalen att ta kontakt med hemmen då eleven saknas i skolan och det även saknas en frånvaroanmälan. Vi vore tacksamma ifall ni i appen anmälde flera dagar i följd när ni vet att eleven är frånvarande en längre tid eller ringer in varje dag eleven är hemma. I och med att vi har mycket vikarier så kan information gå förlorad som tidigare sagts i ett sms eller mail osv. Skola24 är också det system som jämförs med Försäkringskassans utredningar och det är viktigt att informationen stämmer överens med t ex VAB osv. Hör av er till skolan ifall ni behöver stöd i er frånvaroanmälan. Vid längre ledighetsansökningar är det skolans ansvar att lägga in ledigheten.
I klassrummen sker lärande i olika former.

Klasserna får beröm av våra vikarier och vi är så stolta över våra elever. Innan jul gjorde alla elever en trivsel- och trygghetsenkät som vi analyserade under studiedagen i januari. Enkäten visade höga resultat där vi bland annat kunde vi se att 98% av eleverna mår bra när de är i skolan. På fritids är trivseln också 98%. 100% säger att de alltid eller ibland har någon att leka med. 75% uppger att de ofta eller alltid kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Varje klass kommer i högre utsträckning samtala om och arbeta med arbetsro. Personalen kommer även “ta tempen” på eleverna för att tydligare få en uppfattning över rådande läge. Nu görs också en enkät som Utbildningsförvaltningen står för som är klar för analys till våren.

Speciallärare Monica Hellsten utökade sin tid under en period för att arbeta med elever som behövde extra tal- och språkträning. Från mitten av februari börjar en ny logoped, Lisa, som vi hyr in från Almunge några timmar i veckan på torsdagar. Efter en överlämning går Monica tillbaka till sina ordinarie tider och arbetar tis-ons på skolan.

Med hopp om ett friskare februari, hälsningar
Anna Carlén, rektor.

2 februari 2022