Information till blivande nya förskoleklasselever

Här finns en kopia på det informationsbrev som skickats ut till alla blivande förskoleklass elever. Vi vill hälsa alla välkomna till föräldramötet måndag den 16 maj för mer information.

4 maj 2022