Skolstart ht 16

Plats: Skolgården

17 augusti

Tid: 08:10– 00:00

Vi startar första skoldagen med en gemensam samling på skolgården kl.8.10. Där hälsar vi alla välkomna till ett nytt läsår.

Barnen står tillsammans med sin lärare och klass.  

Ses!