Skolavslutning

12 juni

Tid: 08:10 – 10:00

Välkomna till Funbo skolas avslutning i Funbo kyrka!

Alla elever samlas kl. 8.10. 

Åk 2 och åk 3 samlas vid grindstolparna. F-klass och åk 1 samlas i respektive klassrum.

Tider i kyrkan:

Åk 2 och åk 3      kl. 8.15-9.00  
F-klass och åk 1 kl. 9.15-10.00  


Skolan bjuder barnen på glass i respektive klassrum eller på skolgården efter kyrkan.

Skolbussar avgår kl.10.45

Varmt välkomna!

OBS!
Information från brandmyndigheten: Endast 150 personer får vistas i Funbo kyrka. Det är viktigt att det respekteras!