Skolavslutning

Plats: Funbo kyrka

9 juni

Tid: 08:10– 00:00

Välkomna till Funbo skolas avslutning i Funbo kyrka.

Tider i kyrkan:

Åk 2 och åk 3 kl. 8.10-9.00 
(fika i respektive klassrum efter kyrkan).

F-klass och åk 1 kl. 9.15-10.00 
(åk 1 fikar i respektive klassrum före kyrkan
F-klass fikar efter kyrkan i klassrummet).

Skolbussen avgår kl.10.30

Vi hoppas på varmt och soligt väder, så att vi kan sitta ute och fika!