Vår värdegrund - Kamratdag

Plats: Skolgården

9 september

Vi arbetar i våra faddergrupper för att stärka barnens trygghet på skolan.