Föräldramöte för blivande förskoleklassföräldrar

Plats: Skolan

2 juni

Tid: 18:00– 00:00

Information för blivande förskoleklassföräldrar.