Föräldramöte för blivande förskoleklassföräldrar

Plats: Skolan

2 juni

Tid: 18:00–00:00

Information för blivande förskoleklassföräldrar.