FöräldraFöreningen Funbo skola - Möte

Plats: Tallen

28 september

Tid: 18:30– 00:00

Kallelse till möte,

FöräldraFöreningen Funbo Skola

onsdag den 28 september 2016

Tid:  18.30     

Plats: Funbo skola, Tallen

Dagordning

 

  1. Fastställande av dagordning, protokoll från förra mötet

  2. Skolans punkt – rektor informerar

  3. Ekonomiska läget, resultat från aktiviteter

  4. Sponsring- Utfall, förslag och beslut

  5. Planering av kommande aktiviteter

  6. Medlemsantal

  7. Hemsidan

  8. Övriga frågor

  9. Nästa möte

        ALLA ÄR VÄLKOMNA !!

                /  Styrelsen FöräldraFöreningen Funbo Skola