Elevråd

Plats: Matsalen

31 augusti

Tid: 09:00– 00:00