Funbo skolas läxpolicy

Vad forskningen säger

Studier inom forskningen visar att läxor som t.ex. regelbunden läsläxa eller tabellträning i matematik hjälper till att befästa baskunskaperna i skolan.

Studier visar att barn som hemma får stöd och hjälp med läxor går fortare fram i sin kunskapsutveckling än om de inte får det.

Läxor ger föräldrar möjlighet till insyn i skolarbetet.

Läxor kan träna barnen i att ta ansvar för sitt lärande och kan hjälpa barnen att utveckla en god studieteknik.

På Funbo skola

  • Läxan ska vara tydlig och lätt att förstå. En instruktion om vad läxan är och hur man kan göra läxan ges av läraren.
  • Eleven får återkoppling på läxan av läraren.
  • Läxan ska ha en tydlig koppling till skolarbetet och kunskapskraven.
  • Läxan anpassas till varje barns behov och förutsättningar och följs upp vid utvecklingssamtalen.

Årskursernas ordinarie läxor

Åk 1:  Läsläxa
           Huvudräkningsläxa

Åk 2:  Läsläxa 
           Huvudräkningsläxa

Åk 3:  Läsläxa 
           Huvudräkningsläxa

Vid ledighet

Föräldrarna ansvarar för att hjälpa sina barn att göra de uppgifter som klassen har arbetat med. Läraren lägger uppgifter i en mapp på bänken som de får vid hemkomsten. Uppgifterna lämnas till läraren så snart som möjligt.

Ordinarie läxor görs under ledigheten.

Vid sjukdom

Föräldrar hämtar skolarbete eller ber annan elev att ta hem.

Studiestöd
Studiestöd ges enligt ett schema som läggs varje termin. Tala med din klasslärare. 

Uppdaterad: