Klass 3A

Fönster med blomkrukor

I klassen finns 28 elever, 16 pojkar och 12 flickor.

Musik har vi med Margit Borgström. Vi har idrott med Made Larsson i Almunge skola. I Almunge har vi även våra slöjdlektioner.

Vi arbetar både  i klassrummet och laborativt på skolgården. Vi går också gärna ut i skogen.

 

Här kan du läsa kunskapskraven för årskurs 3 (PDF, 130 KB).
(Detta är en konkretisering av Skolverkets kunskapskrav).

Vänliga hälsningar
Kerstin Roshed

18 augusti 2017