Klass 1B

Barn skriver i anteckningsbok med stor penna

Vi är 19 stycken härliga och nyfikna elever, 9 pojkar och 10 flickor. 

Alla ettor har sitt klassrum samt fritids i den fräscha paviljongen som är på skolgården.

Vi har idrott med Made Larsson på Funbo förskola och musik med Margit Borgström.

Vi arbetar både  i klassrummet och laborativt på skolgården. Vi går också gärna ut i skogen.

Här kan du läsa kunskapskraven för årskurs 1.
(Detta är en konkretisering av Skolverkets kunskapskrav).

Med vänlig hälsning
Lena Moberg

 

 

 

 

18 augusti 2017