Klass 1B

Barn skriver i anteckningsbok med stor penna

Alla ettor har sitt klassrum samt fritids i den ljusa och fina paviljongen som är på skolgården.

Vi har idrott med Made Larsson på Funbo förskola.

Med vänlig hälsning 
Kerstin Roshed

 

 

 

 

Uppdaterad: