Rektorns sida

Min bakgrund

anders bild

 

 

 

 

 

Jag har många års erfarenhet av skolledarskap. Under mina drygt femton åren hade jag många olika positioner som skolledare inom förskolan och grundskolan. Sedan 2006 har det enbart handlat om grundskola F-5.

Vad är det bästa med att vara rektor?
Ofta ställer eleverna den frågan. Det är lätt att det blir floskler när man ska svara på det. Jag tänker att rektors uppdrag innebär ett stort ansvar och ofta finns ett korstryck av krav och förväntningar. Men att vara rektor är för mig att vara ledare och möjliggörare för lärare och elever. Det vill säga, jag har makt att använda de tillgångar och resurser vi förfogar över för att uppnå bra resultat. Att jag därutöver, dagligen, möter så många härliga, nyfikna, spännande, unga individer gör det inte sämre att vara rektor. Kan jag dessutom vara med och påverka att nästa generation får bättre förutsättningar än oss själva, så är det fantastiskt.

Syn på förändringsarbete!

Jag tror på vikten av en meningsskapande helhet. En helhet för att hantera vardagens händelseflöde. Vi behöver ett syfte, ett mål, en gemensam och vägledande riktning. En tydlig organisation där alla medarbetare vet vad som är överenskommet. Viktiga frågor att arbeta med blir till exempel; Vad ska vi erbjuda för en skola? Vilken kunskapssyn ska råda? Det kan aldrig bli att det är upp till var och en hur verksamhet ska bedrivas! Jag vill få medarbetarna att lita på mina avsikter.

Förändring inom skolan som har skett 2027?

Vi vet att vi kommer att leva i en värld där kunskap är gratis och inlärning är datorstödd. En viktig fråga att ställa sig är hur kommer morgondagens utbildning och lärande behöva se ut? Vilken roll kommer klassrum och lärare ha? Min förhoppning är att vi har en mer likvärdig skola. Minnesträning kanske mer och mer kommer att försvinna, men nödvändigheten att kunna kommunicera ökar och därmed är de sociala förmågorna oerhört viktiga att utveckla.

Jag arbetar 70% på skolan, övrig tid är jag förtroendevalt skolledarombud för Lärarförbundet Skolledare. Jag finns på skolan må, ti, to och varannan on.

Jag är angelägen om att ständigt förbättra vår verksamhet. Hör av er om ni har frågor, funderingar eller synpunkter – det ger mig/oss möjligheter att utvecklas!

 

Vänliga hälsningar

Anders Ekegärd

 

 

Uppdaterad: