Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för läsåret 19/20 (PDF, 496 KB)

Funbo skolas Elevhälsoplan finns under fliken elevhälsa.

Uppdaterad: