Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
för läsåret 20/21 (PDF, 686 KB)

Funbo skolas Elevhälsoplan finns under fliken elevhälsa.

Uppdaterad: