Läsåret 2022-2023

Så här ser vår organisation ut läsåret 2022-2023. Vi har en flexibel organisation för att kunna möta upp förändringar och efter behov och därför kan den komma att ändras under året.

Skolledning och administration:
Anna Carlén, rektor.
Anna-Maria Arvidsson, skoladministratör

Elevhälsan (utöver rektor):
Kristina Danielsson (start 29/9), skolsköterska
Jakob Ahlund, skolkurator
Monica Hellsten, speciallärare
Sara Bagge, speciallärare
Linda Bergman, psykolog

Fritidspersonal, arbetar även som predogigska resurser i klasser dagtid:
Linda Gradin, F-klass
Desirée Andersson, F-klass

Fabian Frykenfeldt, åk 1
Michaela Käll, åk 1 

Yvonne Rydstedt, F-1

Hampus Larsson, åk 2
Monica Åhs, åk 2

Kristoffer Karlsson, åk 3

Made Larsson, alla åk.

Extrapersonal: Abdi Saalad & Britta Grönholm

Lärare
Veronica Jealmo Ferm, F-klass
Jessica Flodberg, åk 1
Kristina Liljebjörn, åk 1
Kerstin Roshed, åk 2
Petra Vällfors, åk 2
Lena Moberg, åk 3
Pia Wijnvoord, åk 3

Madeleine Larsson, lärare i idrott åk 1 och 3 och delvis slöjd
Hampus Larsson, lärare i idrott åk 2
Henrik Swahn & Joacim Norberg, lärare i slöjd Almunge

Uppdaterad: