Information från rektor vt 2018

Hej!                                                                                                                 180109

Terminsstart
Förväntansfulla elever fyllde åter våra korridorer. I samband med första uterasten ”återgavs”, från vår utescen, de väl förvarade julklapparna till klasserna. Från varsin välfylld julsäck plockades det upp nya spel, uteleksaker, fotbollar och basketbollar m.m. En spännande vårtermin är framför oss med mycket lärande och lek.

Utvecklingssamtal
Snart är det dags att välkomna alla elever och föräldrar på utvecklingssamtal. I ett led i att förbättra arbetsmiljön för personalen kommer samtalen i vår att förläggas under dagtid (8-16.30). Vikarie är inbokad till samtliga klasser.

Klasslärarna kallar till samtal, alla elever kommer inom kort att erbjudas en tid under vecka 6. Behöver man boka om tiden byter man i första hand med någon i klassen. OBS! Meddela klasslärare om ev. byten.
Vid utebliven närvaro av vårdnadshavare genomförs ändå samtalet med eleven. Minnesanteckningar finns därefter att läsa i Unikum.

Trafikmiljö – lämning
För att barnens väg till skolan ska vara säker och kännas trygg, så är vägen från skolbussen/parkeringen till skolbyggnaden stängd för biltrafik mellan kl. 07.30 och 08.15. Vill även påminna om att vid lämning, är anvisad parkering vid kyrkan, för barn som skjutsas i bil. Parkering är inte tillåten på någon sida om stenbron.

Funbo skolas personal gm
Rektor Anders Ekegärd

15 december 2017