Information om vinterkräksjuka

Denna magsjuka är mycket smittsam och en enda person kan smitta många människor i sin omgivning. Barn som smittats ska stanna hemma från skolan i minst två dygn efter att de senast kräkts eller haft diarré.

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjukan är en mag-tarmsjukdom som orsakas av ett virus (calicivirus). Denna magsjuka är mycket smittsam och en enda person kan smitta många människor i sin omgivning. Infektionen är oftast aktuell i november till april med en topp i januari-mars, där av namnet vinterkräksjukan

Hur smittar magsjuka?

I Sverige beror magsjuka oftast på en virusinfektion, till exempel Calicivirus som ger vinterkräksjuka. Viruset smittar lätt och kan innebära att människor som varit i nära kontakt med varandra blir sjuka, till exempel i en familj eller i en förskolegrupp

Men magsjuka kan också orsakas av bakterier. De kan växa till i mat eller dryck som hanterats på ett felaktigt sätt, till exempel tillagats vid för låg temperatur, eller spridas genom dåligt rengjorda skärbrädor och köksredskap. Den vanligaste bakterien som orsakar magsjuka är campylobakter

 

Undvik och förebygg smitta

Så här minskar du risken för att smittan sprids:

  • Stanna hemma från skola eller arbete i minst ett dygn efter att du senaste kräktes eller hade diarré. För barn på förskola gäller två dygn. Tänk på smittorisken om du har barn både i skolan och på förskola.
  • Tvätta händerna med flytande tvål och rinnande vatten före varje måltid, efter varje toalettbesök, efter utomhusvistelse och när du snutit dig. Det räcker inte att använda handsprit, eftersom handsprit inte påverkar viruset som sprider vinterkräksjuka.
  • Använd en egen handduk eller skaffa pappershanddukar.
  • Kranen stängs av med pappershandduk

 

Magsjuka

Magsjuka beror oftast på en infektion som har orsakats av ett virus, men kan också orsakas av bakterier eller parasiter. Magsjuka är vanligt hos barn som vistas i barngrupper och sprids lätt.

Symtom

När barn är magsjuka är det vanligt att de kräks och har diarréer. De kan också ha ont i magen och ha feber.

Inkubationsdag

Det tar oftast mellan en till två dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

De flesta maginfektioner går över av sig själva. Om barnet har vattentunna diarréer eller kräks mycket är det viktigt att det får i sig tillräcklig med vätska. Om barnet har blodiga diarréer ska man kontakta vårdcentralen, en barnläkarmottagning eller en akutmottagning direkt.

Ska barnet stanna hemma?

Barn ska vara hemma när de har kräkningar eller vattentunn diarré. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan, kan det gå tillbaka dit när det äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn. Barnet ska också orka med en hel dags aktiviteter tillsammans med andra barn.

Tiden för att komma tillbaka till barnomsorgen eller skolan beror också på vilka bakterier som har orsakat infektionen och om barnet behöver få medicin av personalen där. Man kan kontakta förskolan eller skolan om man är tveksam.

Om barnet fortfarande har lös avföring när det ska tillbaka till barnomsorgen eller skolan, behöver man först kontakta sjukvården för att utesluta exempelvis salmonella eller någon annan allmänfarlig och därmed anmälningspliktig sjukdom som orsak till magsjukan.

23 november 2016