Frukost på fritids

Från och med 2 januari kommer alla kommunens fritidshem att servera frukost för de elever som önskar. Det gäller även de barn och elever som vistas på fritidshem i LSS-regi och de elever som är inskrivna vid fritidsklubben.

Frukost på fritidshemmen införs i alla kommunala grundskolor. Det gör vi för att de barn och elever som börjar sin skoldag tidigt ska få möjlighet till en frukostmåltid i rimlig tid innan nästa måltid i skolan.  

På Funbo skola serverar vi frukost fram till 7.15 varje morgon.  Vi vill att ni anmäler ert intresse för hela terminen men ändringar kan förstås göras. Vi har två veckors framförhållning av måltidsbeställningar  så säg till i god tid om ni vill ändra på något.

Frukosten består av smörgås och mjölk eller yoghurt.

16 december 2016